Інформація про заклад

Педагогічний колектив ФІМЛІ – це колектив професіоналів і однодумців

«ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ СТВОРЮЄ ВИГЛЯД ШКОЛИ»

В. А. Сухомлинський

У складному і динамічному освітньому процесі викладачеві доводиться вирішувати безліч типових і оригінальних педагогічних завдань, які завжди є завданнями соціального управління, оскільки звернені до всебічного розвитку особистості дитини. Встановлення контактів з батьками, з родиною учнів – перше, з чого починається навчання дитини в ліцеї. Взаємна повага між учнем і викладачем, вчителем і батьками - стало нормою педагогічного спілкування.

У Черкаському фізико-математичному ліцеї (ФІМЛІ) склався стабільний і творчий колектив, здатний працювати в режимі пошуку. Для здійснення освітньої діяльності сформовано склад педагогічних працівників, що мають необхідну професійно - педагогічну кваліфікацію, відповідну вимогам тарифно-кваліфікаційної характеристики за посадою і отриманою спеціальністю, підтверджену документами про освіту. Педагогічний колектив школи – це велика дружна родина, в якій цінують і поважають один одного, бережуть і зберігають традиції ліцею. Це колектив однодумців, творчих людей, що володіють великою любов'ю до дітей і до своєї професії. Наші педагоги постійно підвищують свій професійний рівень, навчаються на курсах підвищення кваліфікації, беруть участь у заходах різного рівня.

«Ти живеш тут і зараз, і чернеток в цьому житті не існує» - ці слова стали заповідь педагогів школи в їхній щоденній роботі. Середній вік педколективу – 46 років. Це найбільш продуктивний період у житті вчителя: вже накопичено багатий досвід у навчанні і вихованні, випробувані багато методики, склалася система поглядів на життя.

Місія педагогічного колективу ліцею: орієнтація на особистість і створення оптимальних умов для її саморозвитку, самовизначення та адаптації в процесі реалізації освітнього замовлення соціуму.

Бачення: ФІМЛІ - відкрита, мобільна, що саморозвивається система, яка сприяє досягненню високих результатів учнів, сформульованих як ключові компетенції:

 • самостійності
 • відповідальності
 • критичного мислення
 • ініціативності
 • креативності
 • толерантності
 • духовності
 • конкурентоспроможності
 • комунікативної культури

Стратегія розвитку: зміцнити і розвинути конкурентні переваги ФІМЛІ через:

- підвищення кваліфікації і розвиток персоналу ФІМЛІ, слідування цінностям творчості і відповідальності, довіри і командної роботи, ініціативи і визнання досягнень;

- підвищення престижу, репутації та іміджу навчального закладу, як надійного і компетентного партнера;

- активна участь учнів і педагогів у науково-дослідній діяльності, розробці і створенні інноваційних проектів;

- поглиблення взаємодії з регіональними, національними та міжнародними інститутами, вищими навчальними закладами, організаціями для досягнення нової якості освіти;

- удосконалення матеріально-технічних ресурсів і умов для учнів і персоналу.

Цінності:

 • цінність підвищеного рівня освіти.
 • цінність дбайливого збереження традицій й активного впровадження розумних інновацій.
 • цінність особистого успіху кожного учасника освітньої діяльності як необхідна умова успіху всього колективу.
 • затребуваність освітньої діяльності школи в суспільстві.
 • цінність високого рівня компетентності педагогічних кадрів.
 • цінність забезпечення безпечних і психологічно комфортних умов для якісної освіти навчаються і ефективної професійної діяльності всіх членів колективу.
Кiлькiсть переглядiв: 738