Класно-узагальнюючий контроль

Класно-узагальнюючий контроль – це один із видів внутрішньошкільного контролю, завданням якого є вирішення цілого ряду важливих педагогічних та методичних проблем.

Мета:

 • відслідкувати активність учнів на уроках різних предметів, комфортність дітей та якість підготовки до уроків;
 • вивчити щільність уроків різних предметів та дотримання норм обсягу домашніх завдань стосовно учня певного класу;
 • вивчити стан єдиного підходу вчителів різних предметів до організації навчально-виховного процесу стосовно зовнішніх чинників (записи на дошці, оформлення письмових завдань, організація домашніх завдань, система оцінювання, повнота відповідей учнів, стоячи чи сидячи відповідають учні, контроль за поставою, організованість та дисципліна на уроках, морально-психологічний настрій дітей…);
 • вивчити виконання вчителями різних предметів вимог до норм письма, забезпечення санітарно-гігієнічних складових (освітлення, провітрювання, чистота, чергування, напруження на органи зору, слуху, дрібної моторики рук, рухова активність дітей, чергування різних видів роботи) з метою попередження втомлюваності;
 • вивчити використання матеріальної бази з предметів (наочності,посібників, обладнання та ІКТ на уроках різних предметів) та залучення учнів до організації уроків;
 • співставити форми і методи роботи вчителів різних предметів та зробити висновки щодо раціональності і результативності відносно дітей даної вікової групи.

Необхідність організації класно-узагальнюючого контролю:

 • обов’язкове вивчення стану адаптації учнів 7 класів до навчання в основній школі у зв’язку із переходом викладання різних предметів різними вчителями (бажано таке вивчення вести разом із психологом та медпрацівником для більш глибокого оцінювання процесів, які спостерігаються, та визначення шляхів корекції);
 • обов’язкове вивчення стану адаптації учнів 10 класу до навчання в школі ІІІ ступеня (морально-психологічний настрій, почуття відповідальності, підготовка до занять, дотримання норм домашніх завдань, активність в навчальному процесі …);
 • нарікання з боку вчителів на колективні негативні прояви учнів будь-якого класу (ігнорування, слабка підготовка, неорганізованість, низький рівень зацікавленості…);
 • нарікання з боку учнів чи їх батьків на необ’єктивність оцінювання, негативне відношення до дітей, рівень підготовки і проведення уроків окремими вчителями певного класу;
 • значна відмінність рівня навчальних досягнень учнів певного класу з різних предметів (аналіз поточного чи семестрового оцінювання).
Кiлькiсть переглядiв: 292